Astrofizyka
Cząstek w Polsce 2017

20 - 22 września 2017

Main page Program ParticipantsParticipants:


Adamczyk Katarzyna - Uniwersytet Łódzki
Artymowski Michał - Uniwersytet Jagielloński
Batkiewicz Marcela - Instytu Fizyki Jądrowej PAN
Bednarek Włodzimierz - Uniwersytet Łódzki
Biesiada Marek - Uniwersytet śląski w Katowicach
Bohdan Artem - Instytu Fizyki Jądrowej PAN
Bolejko Krzysztof - Uniwersytet w Sydney
Bubak Arkadiusz - Uniwersytet śląski
Bulik Tomasz - Uniwersytet Warszawski
Czerwińska Olga - Uniwersytet Warszawski
Darme Luc - Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Dąbrowska Anna - Instytu Fizyki Jądrowej PAN
Dhital Niraj - Instytu Fizyki Jądrowej PAN
Durkalec Ann - Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Gil-świderska Agnieszka - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Frodyma Nikodem - Uniwersytet Jagielloński
Golan Tomasz - Uniwersytet Wrocławski
Góra Dariusz - Instytu Fizyki Jądrowej PAN
Grab Magdalena - Uniwersytet Jagielloński
Harańczyk Małgorzata - Instytu Fizyki Jądrowej PAN
Hellwing Wojciech - Centrum Fizyki Teoretycznej PAN
Homola Piotr - Instytu Fizyki Jądrowej PAN
Idzkowski Bartosz - Uniwersytet Warszawski
Jędrzejczak Karol - Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Jendrzejewska Magdalena - Uniwersytet śląski
Juszczak Cezary - Uniwersytet Wrocławski
Kisiel Jan - Uniwersytet śląski
Kobzar Olech - Instytu Fizyki Jądrowej PAN
Kopański Konrad - Instytu Fizyki Jądrowej PAN
Kowal Beata - Uniwersytet Wrocławski
Kowalska-Leszczyńska Izabela - Centrum Badań Kosmicznych PAN
Krajewski Tomasz - Uniwersytet Warszawski
Królak Andrzej - Instytut Matematyczny PAN
Krywult Janusz - Uniwersytet Jana Kochanowskiego
Kutynia Adam - Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Lalak Zygmunt - Uniwersytet Warszawski
Ligorini Arianna - Instytu Fizyki Jądrowej PAN
Łagoda Justyna - Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Madejski Grzegorz - Stanford University & SLAC
Mańczak Jerzy - Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Marculewicz Marcin - Uniwersytet w Białymstoku
Mijakowski Piotr - Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Misiaszek Marcin - Uniwersytet Jagielloński
Moderski Rafał - Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika PAN
Modzelewska Renata - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Nakonieczny Łukasz - Uniwersytet Warszawski
Nalewajko Krzysztof - Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika PAN
NiedŸwiecki Andrzej - Uniwersytet Łódzki
Niemiec Jacek - Instytu Fizyki Jądrowej PAN
Nikolajuk Marek - Uniwersytet w Białymstoku
Olechowski Marek - Uniwersytet Warszawski
Ostrowski Michał - Uniwersytet Jagielloński
Panas Kryzsytof - Uniwersytet Jagielloński
Pelczar Krzysztof - Laboratori Nazionali del Gran Sasso
Pękała Jan - Instytu Fizyki Jądrowej PAN
Plebaniak Zbigniew - Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Pollo Agnieszka - Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Uniwersytet Jagielloński
Porwit Kamil - Uniwersytet śląski
Przewłocki Paweł - Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Rondio Ewa - Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Rosińska Dorota - Uniwersytet Zielonogórski
Roszkowski Leszek - Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Uniwersytet Sheffield
Rudak Bronisław - Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika PAN
Różańska-Kamińska Maria - Uniwersytet Warszawski
Siłuszyk Marek - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Sitarek Julian - Uniwersytet Łódzki
Sobczyk Jan - Uniwersytet Wrocławski
Sobczyńska Dorota - Uniwersytet Łódzki
Sushchov Oleksandr - Instytu Fizyki Jądrowej PAN
Stasielak Jarosław - Instytu Fizyki Jądrowej PAN
Szadkowski Zbigniew - Uniwersytet Łódzki
Szanecki Michał - Uniwersytet Łódzki
Szczerbiak Paweł - Uniwersytet Warszawski
śmiałkowski Andrzej - Uniwersytet Łódzki
średzińska Justyna - Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika PAN
Turzyński Krzysztof - Uniwersytet Warszawski
Tymieniecka Teresa - Narodowe Centrum Badań Jądrowych
Wawrzyńczak-Szaban Anna - Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach
Wąchała Tomasz - Instytu Fizyki Jądrowej PAN
Wieczorek Michał - Uniwersytet Warszawski
Wilczyński Henryk - Instytu Fizyki Jądrowej PAN
Wojaczyński Rafał - Uniwersytet Łódzki
Wojna - Pelczar Anna - Uniwersytet Jagielloński
Wójcik Marcin - Uniwersytet Jagielloński
Zdziarski Andrzej - Centrum Astronomiczne im. M.Kopernika PAN
Zuzel Grzegorz - Uniwersytet Jagielloński
Zwolińska - Tomczak Anna - Narodowe Centrum Badań Jądrowych

Organizing